Idoia Telleria Maritxalar

Txikitandik gustatu izan zait marraztea, eskulanak egitea, familiako argazki zaharrak behin eta berriro ikustea, usaintzea, familiakoen begietara begiratu eta momentuan bizitako sentsazioak imajinatu eta sentitzea…

Argi izan nuen artearekin zerikusia izango zuen zerbait ikasi eta egin nahi nuela, horrela bada, Arte Ederren ikasketak egin nituen Leioan. Bertan argazkigintzarekin topo egin nuen aurrez aurre. Laborategiko kimikak eta txuri beltzean argi gorri artean, pixkanaka agertzen zen irudiak erabat maitemindu ninduen, beraz, arte ederretan lizentziatu ondoren, argazkigintza profesionaleko masterra egin nuen Donostiako Amaiur eskolan.

Ikasketak bukatu eta bertan ibili nintzen lanean, bai argazki laborategiko irakasle moduan, bai eta argazki material salmentan aholkulari moduan ere.

Amaiurren urte batzuk pasa ostean, Ä Photo studio izeneko estudioa ireki genuen eta erreportai sozialeko argazkigintza lantzen genuen bertan. Garai ederrak izan ziren benetan.

Gaur egun, proiektu pertsonal berri bati hasiera eman diot. Nire ikuspuntu bakarra eta ezberdina landuko dudan bidea dena. Niretzat oso garrantzitsua, barrun barrundik indarrean eta lan askoren ondoren argia ikusten duen proiektua.

Eskerrik asko nire ibilbidea irakurtzeagatik, eskerrik asko elkar banatzeagatik.

Desde bien joven me ha gustado dibujar, trabajar con las manos, hojear el álbum fotográfico de la familia, olerlo, mirar a los ojos de los familiares y sentir las vivencias y sensaciones vividas…

Tuve claro que quería estudiar algo relacionado con el arte. Años después estudié Bellas Artes en Leioa. La química del laboratorio y las imágenes en blanco y negro que poco a poco salían a relucir entre la luz roja, me enamoraron de inmediato. Después de Licenciarme en Bellas Artes, estudié el Master de Fotografía Profesional en la escuela Amaiur en Donosti.

Al terminar los estudios trabajé en Amaiur como profesora de laboratorio y como asesora en venta de material fotográfico profesional.

Pasé varios años en Amaiur y posterior, abrimos Ä Photo studio donde trabajamos el reportaje social. Fueron buenos años, la verdad.

Hoy en día, le he dado luz a mi proyecto personal. Un proyecto donde trabajo mi punto de vista diferente y sugerente. Un proyecto que para mí es muy importante y que sale desde mi más profundo ser y del fruto de mucho trabajo.

Gracias por leer mi trayectoria, gracias por compartirlo.

From a very young age I have liked to draw, to work with my hands, to browse the family photo album, to smell it, to look into the eyes of the relatives and to feel the lived experiences and sensations...

I made it clear that I wanted to study something related to art. Years later I studied Fine Arts in Leioa. The chemistry of the laboratory and the black-and-white images that gradually came to shine in the red light, I fell in love immediately. After graduating in Fine Arts, I studied the Master of Professional Photography at the school Amaiur in Donosti.

At the end of my studies, I worked at Amaiur as a laboratory teacher and as a consultant for the sale of professional photographic material.

I spent several years in Amaiur and later, we opened Ä Photo studio where we wrote the social report. It was good years, the truth.

Today, I have given birth to my personal project. A project where I work my different and suggestive point of view. A project that for me is very important and that comes from my deepest being and the fruit of much work.

Thanks for reading my trajectory, thank you for sharing it.