Aviso Legal

Pribazitate politika eta datu babesa

Bai datu babesean zein gizarte informazio zerbitzuan eta komertzio elektroniko gaietan onartutako egungo arautegiaren arabera, erabiltzaileak emandako datu pertsonalak artxibo automatizatu batera gehituko direla jakinarazten dugu, arduraduna I Do Photography izanik, informazio hori, produktuak edo eskatutako zerbitzuak errazteko asmoz edo zurekin harremanetan jartzeko erabiliko duelarik.

Zure datuen babespekotasuna edo jasotako tratamenduan zalantzarik izango bazenu, baita legalki dagokizun informazio eskubidea, aurkakotasuna, zuzenketa eta baliogabetzea erabili nahi izan ezkero ere (edo zure ustez dagokizun beste edozein eskubide) hona zuzendu zaitezke: info@idophotographylab.com

Edukiei buruzko eskubideak

Orrialde hauen eta bertako edukien berrerabilpena zilegi da eta dohainik, baldintza hauek betetzekotan:

  • Helburu komertzialik gabeko erabilpena.
  • Informazioa lortzea denean erabilpenaren helburua.
  • Dokumentu baten edo zati baten edozein kopiak egilearen izena edo I Do Photography-rena azaldu beharko du.

Política de privacidad y protección de datos

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos así como en materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, informamos al usuario que los datos personales aportados serán incorporados a un fichero automatizado, cuyo responsable es I Do Photography con el fin de facilitarle la información, productos o servicios que nos solicite, o para ponernos en contacto con usted.
Si usted tiene cualquier duda sobre la confidencialidad o el tratamiento que reciben sus datos, así como si desea ejercer alguno de los derechos de información, oposición, rectificación y cancelación que legalmente le corresponden, (o cualquier otro derecho que usted crea que le puede asistir) puede dirigirse a: info@idophotographylab.com

Derechos sobre los contenidos

La reproducción de estas páginas, así como de cualquiera de sus contenidos, es libre y gratuita, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  • El documento sea utilizado sin propósitos comerciales.
  • El documento sea utilizado únicamente para información.
  • Cualquier copia de un documento o parte del mismo debe incluir el nombre del autor o de I Do Photography.

Privacy politics and data protection

According to the actual regulation in subject of data protection such as in matter of services of information society and electronic commerce, we will like to inform the user that the supplied personal data will be incorporated to an automised file, which responsibility is I Do Photography's in order to deliver information to you, products or services that you facilitate to us or to contact you.
If you have any questions about the privacy or the treatment that your data may receive, such as if you desire to exert one of the rights of information, opposition, rectification and cancellation that corresponds to you legally, (or any other right that you might need) you can refer to: info@idophotographylab.com

Rights about contents

The reproduction of these pages as well as the other contents in them is free as long as the following conditions are met:

  • The document will be utilized without commercial purposes.
  • The document will be utilized exclusively for information.
  • Any copy of a document or part thereof should include the author's name or I Do Photography's name.